ES CA

Xoán Vázquez

L’alimentació s’ha convertit en una de les qüestions polítiques més importants abordades pel moviment anticapitalista. Les protestes del moviment en les cimeres de l’OMC van col·locar el tema pobresa/seguretat alimentària en el centre dels debats.

Per què són importants els aliments? Vivim en un món en què el sistema de producció d’aliments genera milers de milions d’euros de guanys per a una petita minoria de propietaris d’empreses, al mateix temps que causa destrucció ecològica, desnutrició, fam i pobresa per a la gent corrent.

Tant la fam com el consum excessiu fan estralls. Es produeixen més aliments que mai, però gairebé un terç de la població mundial pateix de fam i desnutrició. A Europa, el nombre de persones obligades a utilitzar els bancs d’aliments s’ha disparat al llarg de l’última dècada. Una cosa que és essencial per a la vida humana es produeix de manera que s’assegura que els patrons alimentaris s’assentin sobre d’un sistema de rebuig, mala salut i fam.

L’horror davant aquest sistema, els menjars que serveix, com tracta als involucrats en la producció i l’impacte en el nostre entorn, sense esmentar la nostra salut, ha portat a una creixent preocupació pels aliments que mengem. La crisi de la Covid-19 ha posat de manifest encara més l’impacte de la producció d’aliments.

Modes de producció

Als reportatges de denúncia es mostra com els virus es propaguen entre els animals apinyats en vastes granges industrials i com l’agricultura industrialitzada està envaint encara més les terres prèviament ermes. Aquests mètodes ens posen a totes les persones en perill. Però els debats sobre el menjar poden estar carregats de moralisme.

De fet, el menjar pot ser un tema extremadament emotiu: el que triem posar-nos a la boca se sent intrínsecament personal. El que mengem generalment es presenta com una elecció personal i, per tant, quan es tracta d’aliments, si no prenem les decisions correctes, es considera que és la nostra culpa.

Alguns activistes ens exhorten a tornar-nos vegans. Altres argumenten que “comprar i menjar productes locals” és la resposta. Els conservadors van afirmar llançar una guerra contra l’obesitat en un intent per millorar la nostra salut durant els primers mesos de la pandèmia.

Les conclusions són que al canviar la nostra dieta podem aconseguir un canvi més gran. Per tant, tenim la culpa si mengem els “aliments equivocats”.

Decisions

Però, el menjar és una part integral de la societat en què vivim, és una qüestió de classe. En particular, es culpa a la gent de classe treballadora per no prendre les “decisions” correctes i se’ls estigmatitza.

Volem que els individus puguin prendre les millors decisions possibles, però reconeixem que l’anomenada “elecció” està determinada per la societat més àmplia en la qual vivim. El que les persones mengem (o no mengem) sempre ha estat determinat per una interacció complexa entre el social, l’econòmic i el mediambiental.

Sovint s’afirma que la dieta poc saludable i destructiva per al medi ambient es deu a la demanda dels consumidors. Per tant, la solució és persuadir les persones perquè canviïn els seus hàbits alimentaris. Però això no és així sinó a l’inrevés. En el seu lloc, hem d’analitzar com es produeixen els aliments sota el capitalisme i, en particular, l’augment de la producció agrícola i ramadera industrialitzada en el període després de la Segona Guerra Mundial, i com el sistema alimentari dóna forma i canvia les nostres dietes i eleccions . I les canvia pels enormes beneficis que s’obtindran de la producció de cereals i animals en el cor del nostre sistema alimentari.

Multinacionals

Va començar a Occident, però s’ha convertit en un sistema global dominat per gegants multinacionals en competència implacable entre si. El menjar que se’ns ofereix avui és una conseqüència d’aquest sistema més que una resposta a l’elecció del consumidor. El problema a què ens enfrontem és el capitalisme: aquest sistema és l’enemic i és el que ha creat un sistema alimentari tan destructiu. La solució a aquests problemes no són els canvis dietètics individuals, sinó l’acció col·lectiva massiva.

Els problemes causats pel sistema alimentari estan directament relacionats amb la forma en la qual el capitalisme organitza la producció en nom del benefici d’una petita minoria en lloc d’alimentar a les persones o proporcionar opcions d’aliments saludables.

Sota el capitalisme, el menjar és una mercaderia, una cosa que es compra i es ven com tota la resta. El cultiu, elaboració, processament i venda d’aliments és un gran negoci, un molt gran negoci!

L’any 2018, el sistema alimentari mundial estava valorat en 10 bilions de dòlars. El nostre menjar està a les mans d’unes poques grans corporacions, l’objectiu de les quals no és brindar aliments saludables a preus assequibles, sinó maximitzar els seus guanys. Totes les empreses involucrades en la producció d’aliments es preocupen principalment pel resultat final independentment de l’impacte en la nostra salut.

Podria l’escassetat d’aliments enderrocar el capitalisme?

Quan els preus de molts aliments bàsics es van disparar entre els anys 2007 i 2008, milers de persones es van amotinar a més de 30 països, des de Bangladesh fins a Burkina Faso. A Haití, els disturbis van expulsar el president Réné Préval del seu càrrec; a Egipte van ser un acte clau en el pròleg del procés revolucionari.

Va prendre per sorpresa a l’establishment intel·lectual del món. L’any 2009, la revista Scientific American publicava articles amb títols com “Podria l’escassetat d’aliments enderrocar la civilització?” Després de tot, pot haver-hi pocs errors més seriosos a qualsevol ordre social que la incapacitat d’alimentar a la població, com ho sabien els bolxevics quan van fer de la demanda de “pau, pa i terra” una de les seves principals consignes en la Revolució Russa de 1917.

Durant les tres últimes dècades i sobretot a partir de Seattle, sorgeix una poderosa narrativa de la lluita pel control de la producció d’aliments. El debat dominant sobre la crisi alimentària tendeix a caure en un dels dos camps: o situant complaentment les seves causes fora de l’economia global i esperant una solució tecnològica per marcar el començament d’una nova Revolució Verda, o canalitzant el debat cap als arguments de Thomas Malthus que culpava de la crisi al creixement de la població.

Però l’esquerra té prou munició per demostrar la centralitat dels factors socials i econòmics en el problema de l’alimentació al món. La submissió de l’agricultura a les forces del mercat està creant escassetat, fins i tot on hauria d’haver abundància, i està soscavant les possibilitats de mantenir la producció d’aliments al segle XXI.

Institucions financeres

El principal malvat és el trio d’institucions financeres internacionals. L’Organització Mundial del Comerç ha obligat a molts països en desenvolupament a eliminar els aranzels i els subsidis per als productors d’aliments, per tal de facilitar la competència mundial, el que significa que, en lloc d’aliments per al consum intern, s’encoratja als agricultors a centrar-se en els cultius comercials per a l’exportació.

Cada vegada més, això inclou als biocombustibles que busquen EUA i la UE. I el Fons Monetari Internacional, així com el Banc Mundial, amb els seus programes d’ajust estructural de privatització i austeritat, han eliminat les xarxes de seguretat per als petits agricultors, que després han de lluitar per competir amb l’agroindústria global.

El resultat ha estat empènyer als països en desenvolupament de tot el món de la suficiència alimentària a la dependència de les importacions dels mercats mundials. Quan els preus en els mercats mundials pugen, hi ha menys a què recórrer. I les fluctuacions es veuen agreujades pels agronegocis que acaparen el gra a mesura que els preus pugen i el llencen a mesura que baixen.

Lluny d’ajudar a alleujar l’escassetat, la tecnologia ha accelerat la centralització i corporativització de l’agricultura. Des de llavors transgèniques patentades, fins a fertilitzants i pesticides amb base d’oli, els petits agricultors han de comprar les matèries primeres de l’agroindústria als preus dictats per aquesta última. Això empeny a milers a endeutar-se i sovint, en última instància, a abandonar la terra per complet. El més infame és que aquests deutes han portat a molts milers de petits agricultors al suïcidi al llarg de l’última dècada en estats indis com Maharashtra i Andhra Pradesh.

Aquests desenvolupaments s’han produït entre les devastades comunitats camperoles i han expulsat a milions de persones de la terra cap als barris marginals urbans. Però lluny de proclamar la mort de la pagesia, cada dia podem veure inspiradores mostres de la seva dura lluita per sobreviure.

Se’ns mostren les batalles dels vilatans paraguaians contra la màfia de la soja i les ocupacions i preses massives de terres organitzades pel Moviment de Treballadors Sense Terra (MST) al Brasil. Són molts els que defensen la demanda de la federació camperola internacional, La Via Campesina, de “sobirania alimentària”, que defineixen com “el dret de les persones a aliments saludables i culturalment apropiats produïts a través de mètodes ecològicament racionals i sostenibles, i el seu dret a definir els seus propis sistemes alimentaris i agrícoles”.

Respostes

Però si dins del moviment altermundista es promet “conflicte, resistència i renovació”, això es compleix amb força solidesa pel que fa al conflicte, però només de manera temptativa sobre la resistència i la renovació.

Les propostes són molt febles a l’hora de desafiar el sistema. El lliure comerç en l’agricultura es queda en una celebració del creixement de les marques de Comerç Just i l’observació que “els mercats degudament regulats poden ser una manera meravellosa de donar veu i poder a les comunitats locals”. A la desaparició de la pagesia de l’Àfrica subsahariana s’ofereix com a solució que “el continent necessita donants il·lustrats i governs africans disposats a substituir l’ajuda alimentària i les importacions d’aliments per inversions equitatives en l’agricultura africana a petita escala”.

Fins i tot els millors assajos, que desacrediten per complet el sistema impulsat pel mercat i brinden una plataforma als que lluiten contra ell, plantegen més preguntes de les que responen. Walden Bello i altres critiquen Marx per eliminar prematurament a la pagesia de la història. Està bé, però successos com l’explotació dels treballadors migrants, les vagues d’agricultors a l’Índia, la massificació de les cadenes de menjar ràpid… ens diuen que del que es tracta ara és de plantejar la qüestió de com anem a encaixar-ho de nou.