Archivo de la etiqueta: #21MStopRacismo

La unitat contra el feixisme i el racisme a Menorca

Boro (José María Boronat Morales)

Les dimensions i característiques d’una illa com Menorca li confereixen unes peculiaritats que cal esmentar breument per a contextualitzar.

D’entrada, l’absència de grans nuclis urbans densament poblats resten a l’indret el potencial de conflictivitat social d’altres llocs de l’Estat. Una conseqüència immediata d’això és el fet que les àrees marginals queden reduïdes a un o dos barris en tota l’illa, repartint-se el percentatge de persones en risc d’exclusió social entre multitud de focus individuals o familiars que no es manifesten de forma unitària. Seguir leyendo La unitat contra el feixisme i el racisme a Menorca

La unidad contra el fascismo y el racismo en Menorca

Boro (José María Boronat Morales)

Las dimensiones y características de una isla como Menorca le confieren unas peculiaridades que hay que mencionar brevemente para contextualizar.

De entrada, la ausencia de grandes núcleos urbanos densamente poblados quitan al espacio el potencial de conflictividad social de otros lugares del Estado. Una consecuencia inmediata de ello es el hecho de que las áreas marginales quedan reducidas a uno o dos barrios en toda la isla, repartiéndose el porcentaje de personas en riesgo de exclusión social entre multitud de focos individuales o familiares que no se manifiestan de forma unitaria. Seguir leyendo La unidad contra el fascismo y el racismo en Menorca

Andalucía: És el temps de nosaltres

Antonia, Mujeres Supervivientes i UCFR Andalucía

Qui sostenim la vida i el sistema amb el nostre treball, les que vam arribar a aquestes terres expulsades dels nostres territoris per un sistema que ha construït l’abundància del Nord a costa de l’explotació de l’Sud, nosaltres que encara no hem assimilat que les nostres besàvies fossin esclaves , denunciem:

El racisme institucional i l’odi vers persones migrants. L’Europa Fortalesa ens mata a les seves fronteres, ens tanca a CIES i ens esclavitza a la feina. És el temps d’aprendre a pensar en col·lectiu, de cuidar-nos, de reinventar les formes de suport mutu, de denunciar i resistir. Són temps de deixar de perseguir i criminalitzar, com abans del coronavirus, a immigrants. Seguir leyendo Andalucía: És el temps de nosaltres

Andalucía: Es el tiempo de nosotras

 

Antonia, Mujeres Supervivientes y UCFR Andalucía

Quiénes sostenemos la vida y el sistema con nuestro trabajo, las que llegamos a estas tierras expulsadas de nuestros territorios por un sistema que ha construido la abundancia del Norte a costa de la explotación del Sur, nosotras que aún no hemos asimilado que nuestras bisabuelas fueran esclavas, denunciamos:

El racismo institucional y el odio hacia personas migrantes. La Europa Fortaleza nos mata en sus fronteras, nos encierra en CIES y nos esclaviza en el trabajo. Es el tiempo de aprender a pensar en colectivo, de cuidarnos, de reinventar las formas de apoyo mutuo, de denunciar y resistir. Son tiempos de dejar de perseguir y criminalizar, como antes del coronavirus, a inmigrantes. Seguir leyendo Andalucía: Es el tiempo de nosotras