Archivo de la etiqueta: Toni Ramos

Un món contra el racisme i el feixisme: #WorldAgainstRacism

Marx21

[Castellano]

Entre 16 i 24 de març es van realitzar protestes unitàries contra el racisme i el feixisme a més de 70 ciutats, en almenys 4 continents.

El context de la crida internacional, quan es va llançar la tardor passada, va ser el del creixement de l’extrema dreta arreu del món. A això es va haver d’afegir la tragèdia de l’atemptat terrorista i feixista a Nova Zelanda del passat 15 de març.

La jornada internacional se celebra d’aquesta manera des de fa més de cinc anys, però enguany representa un avenç important.

Aquí resumim breument algunes de les accions a diferents parts del món. A baix reproduïm cròniques d’accions a diversos llocs de l’Estat espanyol. (És un treball en progrés: s’afegiran més informes en la mesura que arribin.) Seguir leyendo Un món contra el racisme i el feixisme: #WorldAgainstRacism

Un mundo contra el racismo y el fascismo: #WorldAgainstRacism

Marx21

[Català]

Entre 16 y 24 de marzo se realizaron protestas unitarias contra el racismo y el fascismo en más de 70 ciudades, en al menos 4 continentes.

El contexto de la llamada internacional cuando se lanzó el otoño pasado fue el del crecimiento de la extrema derecha por todo el mundo. A esto se tuvo que añadir la tragedia del atentado terrorista y fascista en Nueva Zelanda del pasado 15 de marzo.

La jornada internacional se celebra de esta manera desde hace más de cinco años, pero este año representa un avance importante.

Aquí resumimos brevemente algunas de las acciones en diferentes partes del mundo. Abajo reproducimos crónicas de acciones en diversos lugares del Estado español. (Es un trabajo en progreso: se añadirán más informes en la medida que lleguen.)
Seguir leyendo Un mundo contra el racismo y el fascismo: #WorldAgainstRacism