Archivo de la etiqueta: Catalunya

Notas desde la lucha por Catalunya

David Karvala

[En català]

Vivimos tiempos convulsos y difíciles. Muchas personas llevamos días, semanas, meses… llevando a cabo una actividad frenética. Pero, a diferencia de los que dirigen las instituciones y los grandes partidos, los y las activistas dedicamos poco tiempo a desarrollar nuestros análisis de lo que está pasando para poder plantear nuestras propias estrategias, desde abajo. Debemos robar tiempo al activismo para hacerlo. Debemos debatir colectivamente, y desde una visión anticapitalista, sobre los hechos de las últimas semanas y sobre cómo podemos luchar mejor por nuestras libertades, tanto nacionales como sociales.

Estas notas son una aportación a estos debates.

El PP y sus aliados se han vuelto locos

Hace bastantes semanas escribí que el PP haría cualquier cosa para impedir que el pueblo de Catalunya votase. Pero los hechos superan las predicciones. Ya se había convertido en norma anular leyes y denunciar a líderes políticos, pero ahora la intensidad de la represión ha aumentado exponencialmente. Ya hemos visto las redadas de la Guardia Civil en oficinas gubernamentales, y el intento de entrar en la sede de la CUP, con capuchas pero sin orden judicial; un intento resistido magníficamente por una respuesta mayor y unitaria. Ya perdemos el recuento de las webs intervenidas por el mismo cuerpo policial-paramilitar; una medida que no se ha podido aplicar a webs fascistas. En el momento de escribir parece que intentan fomentar el miedo entre el pueblo de Catalunya; dicen que pueden alojar a 6.000 Guardias Civiles a los barcos (los mismos a los que los sindicatos portuarios se han negado a suministrar).

Estas acciones del PP son seguramente irracionales; sólo fomentan el rechazo y excluyen la posibilidad de una salida negociada con el sector más moderado del movimiento. Seguir leyendo Notas desde la lucha por Catalunya

Notes des de la lluita per Catalunya

David Karvala

[En castellano]

Vivim temps convulsos i difícils. Moltes persones portem dies, setmanes, mesos… portant a terme una  activitat frenètica. Però, a diferència dels que dirigeixen les institucions i els grans partits, els i les activistes dediquem poc temps a desenvolupar les nostres anàlisis d’allò que està passant per poder plantejar les nostres pròpies estratègies, des de baix. Hem de robar temps a l’activisme per fer-ho. Hem de debatre col·lectivament, i des d’una visió anticapitalista, sobre els fets de les últimes setmanes i sobre com podem lluitar millor per les nostres llibertats, tant nacionals com socials.

Aquestes notes són una aportació a aquests debats.

El PP i els seus aliats s’han tornat bojos

Fa bastants setmanes vaig escriure que el PP faria qualsevol cosa per impedir que el poble de Catalunya votés. Però els fets superen les prediccions. Ja s’havia convertit en norma anul·lar lleis i denunciar líders polítics, però ara la intensitat de la repressió ha augmentat exponencialment. Ja hem vist les batudes de la Guardia Civil a oficines governamentals, i l’intent d’entrar a la seu de la CUP, amb caputxes però sense ordre judicial; un intent resistit magníficament per una resposta gran i unitària. Ja perdem el recompte dels webs intervinguts pel mateix cos policial-paramilitar; una mesura que no s’ha pogut aplicar a webs feixistes. En el moment d’escriure sembla que intenten fomentar la por entre el poble de Catalunya; diuen que poden allotjar 6.000 Guardies Civils als vaixells (els mateixos als que els sindicats portuaris s’han negat a subministrar).

Aquestes accions del PP són segurament irracionals; només fomenten el rebuig i exclouen la possibilitat d’una sortida negociada amb el sector més moderat del moviment. Seguir leyendo Notes des de la lluita per Catalunya

#Caputxinada2017: Notes de la lluita estudiantil pel referèndum

Laia Rahmouni

Avui, 28 de setembre, després d’una setmana en què els i les estudiants hem estat aturant classes per manifestar-nos i hem ocupat durant dies les facultats, hi ha hagut la concentració de joves més impressionant des de fa molt de temps.

Hem sortit al carrer per demanar una república catalana independent i sobretot per demanar que es respectin els nostres drets. Han estat unes hores molt emocionants on s’ha pogut veure com està d’unit el poble català.


Laia Rahmouni és estudiant d’Història de l’art a la UB Raval

Fotos de la Natalia Leiria Dantas i de la Marina Morante:

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

L’Estat espanyol intenta reprimir la democràcia a Catalunya

Aquest article es va escriure per a al setmanari revolucionari a Gran Bretanya, Socialist Worker, el diumenge, 17 de setembre de 2017

David Karvala

Com gairebé tothom ja sap, el diumenge 1 d’octubre, Catalunya celebrarà un referèndum sobre la independència d’Espanya. Això arriba després de molts anys de protestes massives, amb com a mínim set manifestacions d’un milió o més de persones en un país de 7,5 milions.

També arriba després de diversos intents de Catalunya per acordar un estatut reformat dins l’Estat espanyol, tots bloquejats pel govern de Madrid. Com a resultat, el 80% de la població catalana està a favor del referèndum. Seguir leyendo L’Estat espanyol intenta reprimir la democràcia a Catalunya

El Estado español intenta reprimir la democracia en Catalunya

Este artículo se escribió para el semanal revolucionario en Gran Bretaña, Socialist Worker, el domingo, 17 de septiembre de 2017.

David Karvala

Como casi todo el mundo ya sabe, el domingo 1 de octubre, Catalunya celebrará un referéndum sobre la independencia de España. Esto viene tras muchos años de protestas masivas, con al menos siete manifestaciones de un millón o más de personas en un país de 7,5 millones.

También viene tras varios intentos de Catalunya para acordar un estatus reformado dentro del Estado español, todos bloqueados por el gobierno de Madrid. Como resultado, el 80% de la población catalana está a favor del referéndum. Seguir leyendo El Estado español intenta reprimir la democracia en Catalunya

La lluita pel dret democràtic a decidir a Catalunya

David Karvala

Nota: Aquest article es va escriure originalment en anglès, adreçat a activistes de l’esquerra anticapitalista internacional. De l’anglès es va traduir al castellà i en últim lloc al català. Als propers mesos tindrem feina a casa, organitzant el referèndum. Però també tindrem feina a l’àmbit internacional. Una part important de la nostra lluita serà demostrar a la pràctica que ‘El referèndum català no és un enfrontament entre “nacionalisme” i “internacionalisme”, sinó una qüestió de defensar el dret de les persones a decidir sobre la seva vida’.

Per guanyar el dret a decidir i —si així ho decidim col·lectivament— la independència, necessitarem una amplitud de mires, una visió autènticament internacionalista. Res d’actituds mezquines, de visions tancades. Hem de tenir clar que necessitem i podem aconseguir molt suport fora de Catalunya, si el busquem i si ens expliquem bé.

[En castellano]

Seguir leyendo La lluita pel dret democràtic a decidir a Catalunya