Contrapoder o presa del poder?

En castellano

Violeta Benítez

És possible fer la revolució sense prendre el poder? Aquesta qüestió se la plantegen, ara mateix, molts moviments socials que lluiten per crear espais aliens i allunyats de la lògica del sistema capitalista.

La creació d’espais de ‘contrapoder’ consisteix en la generació de nuclis socials on la forma de funcionar, produir o relacionar-se suposen un rebuig al sistema actual, actuant de forma oposada a la lògica capitalista: creació d’horts ecològics, ocupació de cases buides, centres socials, comunes, etc. Seguir leyendo Contrapoder o presa del poder?

Alliberament LGTB: L’opressió continúa, la lluita també

En castellano

Xoán Vázquez

La visibilitat creixent de les persones LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) i els avenços legislatius dels darrers anys no han posat fi a les opressions. Gais i lesbianes han aconseguit una teòrica igualtat legal (les persones transsexuals ni tan sols això) però segueixen sent víctimes de discriminacions i agressions. Això demostra, com assenyala el sociòleg i activista Vélez Pellegrini que “el matrimoni no soluciona la homofòbia socia, simplement suposa un determinat grau de tolerància a la visibilització d’un cert tipus de gai o lesbiana amb ‘les plomes ficades al bagul. Al mateix temps que això succeeix assistim a la armarització, imposada per la pressió del gai business, d’un altre tipus de gais, lesbianes i transsexuals (pobres, precàries, minusvàlides, migrants)”. Seguir leyendo Alliberament LGTB: L’opressió continúa, la lluita també

Liberación LGTB: La opresión continúa, la lucha también

En català

Xoán Vázquez

La visibilidad cada vez mayor de las personas LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) y los avances legislativos de los últimos años no han puesto fin a las opresiones. Gays y lesbianas han conseguido una teórica igualdad legal (las personas transexuales ni siquiera eso) pero siguen siendo víctimas de discriminaciones y agresiones. Esto demuestra, como señala el sociólogo y activista Vélez Pellegrini que “el matrimonio no soluciona la homofobia socia,l simplemente supone un determinado grado de tolerancia a la visibilización de un cierto tipo de gay o lesbiana con ‘las plumas metidas en el baúl. Al tiempo que esto sucede asistimos a la armarización, impuesta por la presión del gay business, de otro tipo de gays, lesbianas y transexuales (pobres, precarias, minusválidas, migrantes)”. Seguir leyendo Liberación LGTB: La opresión continúa, la lucha también

Islandia: una forma de resolver la crisis

Dani Bravo

En català

Islandia, irremediablemente, está apareciendo en ciertos medios más de lo habitual. La resistencia de su población a pagar la crisis ha conseguido grandes logros, pero no se ha seguido ni de lejos como las revoluciones en el mundo árabe. Quizás porque pueda ser un modelo más fácilmente identificable y reproducible para la clase trabajadora en Europa.

Pero ya van dos referéndums seguidos en los que gana el “No” a pagar la deuda generada por unas entidades privadas regidas por los principios del neoliberalismo más ortodoxo. Y la situación se vuelve cada vez más preocupante, sobre todo para los gobiernos y bancos acreedores (Holanda y Gran Bretaña) y empieza a tener una repercusión notable. Seguir leyendo Islandia: una forma de resolver la crisis

Islàndia: una forma de resoldre la crisi

Dani Bravo

En castellano

Islàndia, irremeiablement, està apareixent en certs mitjans més de l’habitual. La resistència de la seva població a pagar la crisi ha assolit grans fites, però no s’ha seguit ni de lluny com les revolucions en el món àrab. Potser perquè Islàndia és un model més fàcilment identificable i reproduïble per a la classe treballadora a Europa.

Però ja van dos referèndums seguits en què guanya el “No” a pagar el deute generat per unes entitats privades regides pels principis del neoliberalisme més ortodox. I la situació es torna cada vegada més preocupant, sobretot per als governs i bancs creditors (Holanda i Gran Bretanya) i comença a tenir una repercussió notable. Seguir leyendo Islàndia: una forma de resoldre la crisi

El marxisme davant el mil·lenni

Tony Cliff

Aquest llibre recull textos que en Cliff va escriure durant l’any abans de la seva mort, a l’abril de 2000. Són articles dirigits a organitzacions revolucionàries a Alemanya i a Turquia però, lluny de reflectir un intent d’imposar ordres des de dalt, el seu objectiu va ser ajudar activistes en aquests països a aplicar per si mateixos l’herència marxista al seu propi context. Abracen molts temes, des de la revolució russa de 1917 fins l’explicació de la seva derrota; des de la lluita contra el feixisme fins els mites i la realitat de la globalització; des d’explicar la necessitat d’una organització revolucionària fins a respondre als dubtes respecte a la possibilitat d’una revolució avui; entre molts altres.

Seguir leyendo El marxisme davant el mil·lenni

Islam, imperialisme i resistència

Chris Harman

Aquest text va ser publicat per primera vegada en anglès, amb el títol “The Prophet and the Proletariat”, a l’International Socialism Journal (Nº 64, tardor de 1994) la publicació teòrica trimestral del SWP. L’article va ser ràpidament traduït a l’àrab, i va contribuir de forma important al creixement de l’esquerra revolucionària egípcia, oferint un marc teòric que va permetre els activistes marxistes participar, sense sectarismes i també sense perdre la seva independència política, a lluites unitàries amb activistes d’inspiració islamista.

S’espera que la seva publicació en català contribueixi a la resposta de l’esquerra anticapitalista davant l’onada d’islamofòbia que s’estén per Europa, incloent-hi Catalunya, després de l’11-S.

Seguir leyendo Islam, imperialisme i resistència