Cuba, i ara què?

En castellano

El passat 17 de desembre, Obama va declarar que “dècades d’aïllament de Cuba per part d’EUA” no havien funcionat i que canviaria la seva estratègia. Raul Castro va donar la benvinguda a aquest canvi i es van restablir les relacions diplomàtiques entre els dos països, trencades des de fa mig segle. Castro va exigir, a més a més, la fi del bloqueig econòmic; Obama hi està d’acord però això ha de passar pel Congrés i el Senat d’EUA.

La política d’EUA contra Cuba durant aquest mig segle ha estat clarament imperialista i sens dubte ha tingut efectes nocius sobre la població cubana. Què podem esperar ara? Seguir leyendo Cuba, i ara què?

Cuba, ¿y ahora qué?

En català

El pasado 17 de diciembre, Obama declaró que “décadas de aislamiento de Cuba por parte de EEUU” no habían funcionado y que cambiaría su estrategia. Raul Castro dio la bienvenida a este cambio y se restablecieron las relaciones diplomáticas entre los dos países, rotas desde hace medio siglo. Castro exigió, además, el fin del bloqueo económico; Obama está de acuerdo pero esto debe pasar por el Congreso y el Senado de EEUU.

La política de EEUU contra Cuba durante este medio siglo ha sido claramente imperialista y sin duda ha tenido efectos nocivos sobre la población cubana. ¿Qué podemos esperar ahora? Seguir leyendo Cuba, ¿y ahora qué?