15F: El món sencer contra la guerra

David Karvala

[Castellano]

El 15 de febrer de 2003 va veure la major protesta internacional de la història, contra l’amenaça de guerra a l’Iraq. Aquest article, escrit amb motiu del 10è aniversari del 15F, analitza les lliçons d’aquesta mobilització.

A la manifestació de Roma van participar uns 3 milions de persones; a les de Londres, Barcelona i Madrid, més d’un milió; i hi va haver marxes —algunes de desenes o centenars de milers de persones— a 600 ciutats més. Segons estudis posteriors, uns 35 milions de persones van participar a les protestes d’aquella primavera.

Aquest article tractarà dues qüestions. Com es va organitzar el 15F? I quins efectes va tenir?

Contràriament a algunes teories, una jornada així no apareix del no res… ni gràcies a Internet. Es va acordar després de forts debats dins del moviment anticapitalista, nascut arran de les protestes a Seattle de 1999. Seguir leyendo 15F: El món sencer contra la guerra

15F | El mundo entero contra la guerra

David Karvala

[Català]

El 15 de febrero de 2003 vio la mayor protesta internacional de la historia, contra la amenaza de guerra en Irak. Este artículo, escrito con motivo del 10º aniversario del 15F, analiza las lecciones de esta movilización.

En la manifestación de Roma participaron unos 3 millones de personas; en las de Londres, Barcelona y Madrid, más de un millón; y hubo marchas —algunas de decenas o cientos de miles de personas— en 600 ciudades más. Según estudios posteriores, unos 35 millones de personas participaron en las protestas de esa primavera.

Este artículo tratará dos cuestiones. ¿Cómo se organizó el 15F? Y ¿qué efectos tuvo?

Contrariamente a algunas teorías, una jornada así no aparece sola… ni gracias a Internet. Se acordó tras fuertes debates dentro del movimiento anticapitalista, nacido tras las protestas en Seattle de 1999. Seguir leyendo 15F | El mundo entero contra la guerra