Europa de l’Est 1989: Una explicació d’allò succeït

Alex Callinicos

Alex Callinicos és membre del Socialist Workers Party (SWP), organització germana de Marx21 a Gran Bretanya.

Escriu habitualment al setmanari Socialist Worker i és Director del Centre d’Estudis Europeus a King’s College London.

Les seves publicacions inclouen els fullets disponibles en aquest web, Racismo y Clase y Estados Unidos: Imperialismo y guerra, a més dels llibres Un manifiesto anticapitalista, Contra el postmodernismo i Los nuevos mandarines del poder americano.

Publicat pel llavors grup En lluita. Primera edició en català: novembre de 2009. Aquest text és un extracte del llibre d’Alex Callinicos, The Revenge of History, Polity, 2001. Traducció: Gisela Bombilà. Correctors: Guifré Bombilà i Ivan Montejo. Seguir leyendo Europa de l’Est 1989: Una explicació d’allò succeït